Miljø

En miljøbedrift

Vi har valgt å legge oss ekstra i selen for å ta vare på miljøet. Som det første reklamebyrået i Midt-Norge er vi sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi jobber stadig med nye tiltak for å bli flinkere på dette området. Vårt siste tiltak er å bli kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge.

 

MILJØFYRTÅRN

JJ Design oppfyller bransjekravet for kontorvirksomheter og ble sertifisert som Miljøfyrtårn den 31. januar 2008. For mer informasjon se: www.miljofyrtarn.no

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

 

WWF BEDRIFTSVENN

Vi oppfordrer alle våre kunder og samarbeidspartnere til å støtte WWFs viktige arbeid. For mer informasjon se: www.wwf.no

Som bedriftsvenn støtter vi WWF sitt arbeid med å bevare biologisk mangfold, minske forurensning og overforbruk, samt arbeide for en bærekraftig utnyttelse av fornybare naturressurser.

 

GRØNT PUNKT

26719_membership_certificateSom kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge forplikter vi oss til å stille krav til våre norske leverandører om å betale for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Er din virksomhet intressert i å bli Grønt punkt-medlem? Påmeldingsskjema finner du på www.grontpunkt.no