73 51 80 70 post@jj.no

Miljøpolicy for JJ Design

Vår overordnede visjon

Yeah fra A til Å
 

Visjon for miljøarbeidet vårt

Yeah som belaster miljø og klima minst mulig
 

Våre overordnede verdier

 • Allsidig
 • Begeistret
 • Personlig

Verdier i miljøarbeidet vårt

 • Kompetent
 • Begeistret
 • Engasjert 

 

Vårt miljø- og klimaarbeid

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og opprettholde våre miljøprestasjoner og arbeider aktivt for å ha en lav påvirkning på klima og miljø.

Vi etterlever myndighetspålagte og egne krav, og følger miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

 • Vi skal ha et trygt, åpent, inkluderende og trivelig arbeidsmiljø
 • Vi skal velge miljøvennlige transportalternativ
 • Vi skal benytte teknologi for å redusere transportbehovet
 • Vi skal skape minst mulig avfall og kildesortere mest mulig
 • Vi skal være ansvarlige i vår energibruk
 • Vi skal påvirke våre leverandører og kunder til å ta miljøhensyn

Klima- og miljørapporter

Klima- og miljørapport 2020-2021.

Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2007

Miljøfyrtårn er et sertifiseringsverktøy og et miljøledelsessystem som hjelper virksomheter med å reduserte miljøbelastningen og stimulere til grønn omstilling.